Privacy

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. De door u verstrekte persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres) worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U voert deze gegevens in op een beveiligde webpagina. Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt. Uw naam en adres hebben we nodig voor de factuur en uiteraard voor de verzending van uw bestelling. Bij een bestelling ontvangen we bovendien graag een telefoonnummer. Wij gebruiken dit nummer uitsluitend als dat nodig mocht zijn i.v.m. uw bestelling. Uw e-mailadres hebben we nodig zodat u van ons een bestelbevestiging en factuur kunt ontvangen.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het gaat om derde partijen die ingeschakeld moeten worden voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. pakketverzending) : in dat geval worden alleen die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun specifieke aandeel in de overeenkomst.
Voor de Belastingdienst geldt een bewaartermijn van de gegevens van 7 jaar.

Mailings

We sturen u niet ongevraagd mailings en/of aanbiedingen, schriftelijk of elektronisch, ook niet als u een aankoop bij ons hebt gedaan. Als u graag nieuws van ons ontvangt, kunt u zich natuurlijk wel zelf aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van de cookies die nodig zijn voor de totstandkoming en voltooiing van een koopovereenkomst. Omdat het gebruik van cookies op deze wijze noodzakelijk is voor de transactie, is wettelijk geen toestemming vooraf noodzakelijk.