Deel 8-1 in de Anastasia reeks

Een nieuwe beschaving deel I

Schildpad Boeken
SB-ANAS08
978-90-77463-23-9
    Levertijd: 1 à 2 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

Deel 8-1

'Wat de werkelijkheid is, zou uitsluitend door jouw eigen wezen moeten worden vastgesteld...'                                   Anastasia

Dat er iets moet veranderen, als we niet verder willen meewerken aan de uitputting van de aarde en van een groot deel van de mensheid, staat voor steeds meer mensen als een paal boven water. Maar wat moet er dan eigenlijk veranderen en hoe bewerkstellig je dat als individu?
Veel initiatieven en oplossingen, hoe waardevol ook, bouwen voort op de heersende denkbeelden (bijv. de economie/consumentisme als basis voor onze welvaart) en het daarmee samenhangende en ogenschijnlijk onontkoombare geest- en creativiteits-inperkende markt- en rendementsdenken.
Is er een beschaving mogelijk die recht doet aan alle leven en die inherent de mogelijkheid biedt voor een hoge levenskwaliteit, inclusief voedsel, veiligheid en vrijheid, rijkdom en geluk?

Over denkbeelden, beelddenken en een cultuur van het leven.

Deel 8-1 in de Anastasia reeks

Auteur: Vladimir Megre

ISBN 978-90-77463-27-7 | 217 pagina's | ingenaaid | 1e druk