Boeken over de Siberische Anastasia

!

Over de Rinkelende dennen van Rusland

Wie had bij het lezen van deel 1 van dit grote liefdesverhaal kunnen bevroeden dat, aangekomen bij deel 8-2, we niet alleen kennis hebben kunnen nemen van een levensbeschouwing die onmetelijk rijk en diepgaand is, maar we ons bovendien een beeld hebben kunnen vormen van een compleet nieuwe, gelukkige beschaving?

Een beeld dat alle facetten van het leven bestrijkt, van het aller-intiemste zoals de liefde tussen twee mensen of tussen ouders en hun kinderen, tot de relatie van mens en natuur, tot het meest praktische, zoals de economie, de staatsinrichting en de nationale politiek?

Een beeld waarin het leven zelf op planeet Aarde, liefde en de vervulling van ons potentieel weer centraal staan en de verbinding met het mysterie weer een plaats krijgt in het leven.

Met onze vrije wil en onze aangeboren scheppingskracht kunnen we ervoor kiezen de grondslagen te leggen voor een dergelijke samenleving. In Rusland gebeurt dit al. Duizenden (!) mensen hebben zich gevestigd in inmiddels ruim 360 nieuwe buurtschappen - soms nog klein, soms uitgestrekte dorpen - waar iedere leefeenheid beschikt over minimaal 1 hectare grond om daar hun droom van vrijheid, fundamentele bestaanszekerheid en vervulling gestalte te geven.

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-23-9
1 à 2 werkdagen
aboek1-front-2013

Deel 1: Anastasia - Vladimir Megre

'ik besta voor degenen voor wie ik besta...' Anastasia

De nuchtere Russische zakenman Vladimir Megre ontmoet op een reis met zijn koopvaardijschip over de rivier de Ob twee oude mannen. Zij willen zijn bemanning lenen om een rinkelende Siberische den - vermaard om zijn heilzame werking - te oogsten. Megre gaat niet in op het dringende verzoek en zet zijn reis voort.

Het voorval laat hem echter niet los, en een jaar later keert hij terug naar de plek van ontmoeting. Ditmaal zijn daar niet de beide mannen, maar ontmoet hij hun kleindochter, Anastasia. Het is het begin van een bijzondere relatie met een vrouw die - zonder huis - in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is geweest en niettemin op de hoogte is van de gebeurtenissen in de wereld en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Anastasia heeft niet alleen een visie voor de aarde en de mensheid, ze lééft die visie, en in dit eerste boek van deze serie maakt ze Megre deelgenoot.

ISBN 978-90-77463-23-9 | 185 pagina's | ingenaaid | 9e druk

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-24-6
1 à 2 werkdagen

Deel 2: De rinkelende dennen van Rusland - Vladimir Megre

Een deel van dit boek is gewijd aan Vladimir Megre's terugkeer in de 'gewone wereld' na zijn verblijf bij Anastasia en aan het proces van de totstandkoming van het eerste deel. De reacties van lezers op het eerste boek hebben de auteur meer vertrouwen gegeven. Dit geeft hem de moed en inspiratie om in dit tweede deel enkele verhalen prijs te geven die hij eerder nog niet aan het papier durfde toevertrouwen.
Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de 'magische' gebeurtenissen op het veldje in de taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompittenolie.

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-09-3
1 à 2 werkdagen

Deel 3: Ruimte van Liefde - Vladimir Megre

Vladimir Megre gaat opnieuw op bezoek bij Anastasia, om zijn zoon te zien en om antwoorden te krijgen op de talrijke vragen van de lezers. Onderweg merkt hij, dat hij allang niet meer de enige is die van plan is Anastasia op te zoeken. Zijn verhaal hierover biedt nieuw inzicht in geweldloosheid en de onbegrensde macht van Liefde...

In dit derde deel bijzondere aandacht voor opvoeding en onderwijs, uiteenlopend van de rol van de ouders, tot het belang van borstvoeding, tot een voorbeeld van een school waar Anastasia's 'antisysteem' in praktijk wordt gebracht, met wondere resultaten.

Verder komen uitvoerig aan bod: de kracht van ons denken dat de toekomst van de Aarde kan beïnvloeden, en adviezen hoe iedere mens Anastasia's droom van een gelukkig leven in praktijk kan brengen. Het begint allemaal met de schepping van een Ruimte van Liefde, waartoe we allemaal in staat zijn.

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-11-6
1 à 2 werkdagen

Deel 4: Schepping - Vladimir Megre

'Kijk, Vladimir, het is maar zo’n klein zaadje. Maar wanneer je het in de aarde stopt, groeit er een machtige Siberische den uit. Niet een eik, een esdoorn, of een roos, alleen maar een prachtige den. Die den zal weer zaden produceren, en ieder zaadje zal, net als het allereerste, alle informatie van de oorspronkelijke bron bevatten.

Het maakt niet uit wanneer het zaadje in contact komt met de aarde - al was het miljoenen jaren geleden of is het ver in de toekomst - er zal altijd alleen maar een cederplantje uit dit zaadje kunnen ontspruiten. Daarin, in ieder zaadje van Gods volmaakte Schepping, is alle informatie vastgelegd. Miljoenen jaren zullen verstrijken, maar die zullen de informatie van de Schepper niet kunnen uitwissen.

En aan de Mens  - het hoogste wezen van de schepping - heeft de Schepper alles geschonken op het moment van de schepping. Alle waarheid en alle toekomstige realisaties heeft de Vader van het begin af aan in Zijn geliefde kind vastgelegd, geïnspireerd door Zijn grote droom.'

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-13-0
1 à 2 werkdagen
aboek5-front-2011

Deel 5: Wie zijn wij? - Vladimir Megre

In dit vijfde deel schetst Megre, aan de hand van zijn belevenissen met Anastasia, het ontstaan van een schitterende toekomst, een ongekende wereld die binnen handbereik is van eenieder die er warm voor loopt: inspirerend, hoopgevend en haalbaar.

Velen van ons zien de natuur als iets dat losstaat van onszelf; als een omgeving waar we onze vakantie doorbrengen, of gaan wonen als we rijk zijn of gepensioneerd. En velen van ons zijn het leven in de grote stad, het werken in gebouwen met airco, en het eten van genetisch gemanipuleerd voedsel als 'natuurlijk' gaan beschouwen - net zo 'natuurlijk' en onvermijdelijk als milieuvervuiling, oorlog en de aanwezigheid van verwoestende wapentechnologieën. In 'Wie Zijn Wij?' draait Anastasia die omgekeerde wereld weer om.

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-14-7
1 à 2 werkdagen

Deel 6: Het Familieboek - Vladimir Megre

Vladimir Megre ontmoet zijn inmiddels vijfjarige zoon en komt tot verbijsterende inzichten. Het leerboek over de (verdraaide) geschiedenis van de mensheid dat hij heeft meegebracht voor zijn zoon, leidt tot gesprekken met Anastasia over onze oude geschiedenis en de cultuur van de Veden.

'[...] Ook ik zal beginnen aan mijn Familieboek, voor mijn nakomelingen en voor mijzelf. En daarin zal ik, onder andere, zeker het volgende schrijven: 'Ik, Vladimir Megre, leefde in een tijdperk waarin de mensheid niet in de echte wereld aanwezig was. Haar lichaam voedde zich met de gaven van de echte wereld, maar haar bewustzijn doolde rond in de wereld van de illusie. Het is een heel zware periode geweest in het leven van de mensen. Ik ben nu aan het proberen mijn bewustzijn terug te brengen naar de echte, Goddelijke wereld. Deze Goddelijke wereld van de natuur heeft geleden onder het bewustzijn van de mensen. Zwaar geleden. Ik begrijp dit nu en zal proberen het recht te zetten. Ik zal doen wat ik kan, binnen de tijd die mij rest. Misschien kom ik niet verder dan het creëren van het ontwerp van mijn familiethuisgrond. Misschien maar een deel ervan. De hoofdzaak is dat ik het begrijp, en dat mijn kinderen het zullen begrijpen. [...]'

In deel 4 Schepping hebben we kunnen lezen hoe het  - in den beginne - bedoeld was, en in Wie zijn wij? kunnen we ons laven aan een beeld van hoe het kan worden. En zo kan het worden op deze Aarde als we in staat zijn ons allereerst een voorstelling te maken van een prachtige wereld, en dan de inspiratie en de daadkracht hebben om te werken aan de verwezenlijking daarvan.

Anastasia laat ons zien dat zo'n betere en leefbare wereld geen utopie hoeft te zijn, dat het alleszins haalbaar is om in harmonie en zonder zorgen te leven, en dat we de tijd die dan beschikbaar komt, kunnen gebruiken voor zaken die ons vreugde en vervulling bieden. De ontplooiing van onze sluimerende vermogens zou daar wel eens een belangrijk onderdeel van kunnen zijn.

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-20-8
1 à 2 werkdagen

Deel 7: De energie van het leven - Vladimir Megre

'Door te vertellen over familiedomeinen heeft Anastasia in feite het grootste geheim van Goddelijk leven onthuld. Ze heeft de mens de weg terug naar het paradijs getoond.'
- Anastasia's grootvader

Als mensen hebben we allemaal de energie van het denken tot onze beschikking - de energie die de hoofdrol speelt in ieder scheppingsproces, omdat aan iedere manifestatie een gedachte voorafgaat.
Anastasia's grootvader vertelt over het belang van onze gedachtesnelheid, hoe we deze kunnen verhogen - en hoe het eigenlijk gekomen is dat deze zo drastisch is afgenomen, met voorbeelden uit de lichte en duistere kanten van onze geschiedenis. En hoe onze voeding en ons contact met de natuur op onze gedachtesnelheid van invloed zijn. De gevolgen van 'ondoordachtheid' zijn overvloedig zichtbaar in de wereld om ons heen. 'De energie van het leven' toont ons alternatieven, en de weg om deze te verwezenlijken.

Schildpad Boeken
ISBN 978-90-77463-27-7
1 à 2 werkdagen
Een nieuwe beschaving

Deel 8-1: Een nieuwe beschaving-I - Vladimir Megre

'Wat de werkelijkheid is, zou uitsluitend door jouw eigen wezen moeten worden vastgesteld...'                                   Anastasia

Dat er iets moet veranderen, als we niet verder willen meewerken aan de uitputting van de aarde en van een groot deel van de mensheid, staat voor steeds meer mensen als een paal boven water. Maar wat moet er dan eigenlijk veranderen en hoe bewerkstellig je dat als individu?
Veel initiatieven en oplossingen, hoe waardevol ook, bouwen voort op de heersende denkbeelden (bijv. de economie/consumentisme als basis voor onze welvaart) en het daarmee samenhangende en ogenschijnlijk onontkoombare geest- en creativiteits-inperkende markt- en rendementsdenken.
Is er een beschaving mogelijk die recht doet aan alle leven en die inherent de mogelijkheid biedt voor een hoge levenskwaliteit, inclusief voedsel, veiligheid, vrijheid en vooruitgang, rijkdom en geluk?

Over denkbeelden, beelddenken en een cultuur van het leven.

Vladimir Megre
ISBN 978-90-77463-29-1
1 à 2 werkdagen
Anastasia boeken Deel 8-2

Deel 8-2: Liefdesriten - Een nieuwe beschaving-II

'Alleen liefde kan het welzijn van de mens verheffen
tot het hoogst bereikbare punt.'

- Anastasia's grootvader

Deel 8-2 in de reeks De rinkelende dennen van Rusland

Bovenstaand citaat zal intuïtief door veel, zo niet alle mensen herkend worden. Toch beschouwen we liefde in de regel als iets dat ongrijpbaar, ontastbaar, onmeetbaar, misschien zelfs wel irrationeel is, en al zeker niet als de centrale, rationele gegevenheid van waaruit een gelukkige samenleving kan worden opgebouwd.

Liefdesriten herbergt een levensfilosofie die onmetelijk rijk en diepgaand is. Geïnspireerd door de oude Ved-Russische beschaving, en in contrast met onze moderne Westerse beschaving, schildert Anastasia beelden over liefde, over een hoogstaande cultuur van de verwekking, de zwangerschap, de bevalling – inclusief de gelijkwaardige rol van beide ouders daarin – en van de opvoeding.
Beelden die onontbeerlijk zijn voor de vorming van een nieuwe, gelukkige beschaving.

Vladimir Megre
ISBN 978-90-77463-30-7
1 à 2 werkdagen
Vertellingen uit de Toekomst

Vertellingen uit de Toekomst - Vladimir Megre

De bundel Vertellingen uit de toekomst bevat enkele waargebeurde verhalen die nog geschiedenis gaan worden. Met uitzondering van het eerste hoofdstuk, dat ons laat zien hoe we ooit in onze 'tredmolen' zijn terechtgekomen, heeft elk verhaal betrekking op een specifieke projectie van de wereld in de toekomst, een wereld waarin we onze vrijheid hebben herwonnen. De verhalen zijn ontleend aan hoofdstukken uit de reeks De rinkelende dennen van Rusland van Vladimir Megre en vertellen over de macht van onze dromen, over liefde, over de menselijke bestemming en over de wonderbare toekomst die voor iedereen mogelijk is.

Dit zijn geen gewone verhalen: de treffende beelden die de verhalenverteller heeft neergelegd in deze visie van een leven in de toekomst, bevatten een diepgaande helende kracht, en zullen de lezer inspireren om te dromen en na te denken, zijn kijk op de wereld bij te stellen, en zijn wereld fundamenteel te veranderen.

Ten grondslag aan de verhalen ligt de idee van de ‘familiedomeinen’, die in De rinkelende dennen van Rusland beeldend wordt uitgewerkt: wereldwijd toepasbaar en in Rusland al op veel plaatsen gerealiseerd. Ook in de Lage Landen worden de eerste initiatieven ontplooid om op geheel eigen wijze deze geschiedenis te verwezenlijken.

In de bundel zijn opgenomen:
Demon Kratius
De gevangenis van de toekomst
De stad aan de rivier de Neva
Geef kinderen een Moederland
Ik zal je ter wereld brengen, mijn engel
Weerzien na millennia
Op Aarde komt alles goed
De ontwapeningswedloop
Een amazone uit de toekomst
School, of een les van de goden
Een liefde die werelden schept